Chính sách bảo mật

Thân gửi người sử dụng dịch vụ của Chiasemeo.com!

Chúng tôi xin gửi đến người dùng thông tin chi tiết về chính sách bảo mật của Chiasemeo.com. Người dùng vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật để đảm bảo hiểu rõ các quy định của chúng tôi khi truy cập trang.

PHẠM VI & MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Khi người dùng truy cập trang website Chiasemeo.com, trang web của chúng tôi sẽ tự động lưu lại địa chỉ IP, tên miền, loại trình duyệt sử dụng... Đồng thời, chúng tôi cũng sử dụng công cụ kiểm tra cookie. Với công cụ này, mọi thông tin truy cập trang của người dùng sẽ được ghi lại. Ngoài ra, chúng tôi cũng lưu các thông tin do khách hàng gửi trực tiếp đến cho chúng tôi thông qua các form đăng ký hay ý kiến phản hồi trực tiếp hay gián tiếp trên trang.

Mục đích của việc lưu IP, tên miền và thông tin truy cập trang là để giúp chúng tôi hiểu được nhu cầu, thị hiếu, sở thích, mong muốn của người dùng. Qua những thông này, chúng tôi sẽ cải thiện chất lượng thông tin cung cấp phù hợp với nhu cầu của người dùng cũng như quản lý trang một cách tốt hơn.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN 

Các thông tin do Chiasemeo.com thu thập sẽ được sử dụng theo đúng quy định Pháp lệnh dữ liệu cá nhân của Việt Nam. Thông tin người dùng sẽ được sử dụng cho các mục đích nội bộ cũng như cho các đối tác liên kết với chúng tôi. Thông tin của người dùng sẽ không được bán hay chia sẻ cho một bên thứ ba vì mục đích thương mại mà chưa được sự cho phép của người dùng. 

Chúng tôi luôn cố gắng sử dụng thông tin của người dùng cho các mục đích đúng đắn để đảm bảo sự thuận tiện và an toàn cho người dùng. Chúng tôi sẽ tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng. Tuy nhiên, người dùng cũng phải hiểu rằng chúng tôi sẽ phải chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các đơn vị có nhiệm vụ điều tra phòng chống gian lận theo đúng quy định của luật pháp.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Các thông tin thu thập từ người dùng truy cập trang sẽ được chúng tôi lưu trữ trên máy chủ của Chiasemeo.com đến khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ. Mọi thông tin người dùng cung cấp sẽ được luôn được bảo mật theo đúng quy định của trang.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi luôn nỗ lực bảo mật các thông tin của người dùng bằng nhiều phương pháp an toàn bao gồm:

QUYỀN CỦA NGƯỜI DÙNG ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CUNG CẤP

Trên trang Chiasemeo.com, người dùng có quyền cung cấp thông tin và cũng có quyền chỉnh sửa các thông tin đã cung cấp bất kỳ thời điểm nào. Trong trường hợp, người dùng không muốn chúng tôi sử dụng thông tin đã cung cấp vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ.

 

Chiasemeo.com có quyền chỉnh sửa các chính sách bảo mật cũng như các thông tin cung cấp trên trang bất kỳ lúc nào mà không cần phải cảnh báo trước tới người dùng. Vì vậy, người dùng vui lòng đọc kỹ các quy định chính sách của trang trước khi đi tìm hiểu các nội dung do trang cung cấp.