AMD

1.061 Lượt truy cập - thg 8 2, 2020, 10:44 CH - Ngọc Hân
Trong vài năm trở lại đây Intel không còn giữ được vị trí số một trong ngành sản xuất chip bán dẫn. Và giờ đây quyết định thuê gia công chip bên ngoài thay vì tự sản xuất đã đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên dẫn đầu sản xuất chip bán dẫn của Mỹ.
Đọc thêm
Các bài viết phổ biến