Cointelegraph

626 Lượt truy cập - thg 2 20, 2021, 12:16 CH - Opera Hub
Ở mức ngay trên 1 nghìn tỷ USD, vốn hoá thị trường của Bitcoin đã vượt qua gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc Tencent, công ty hiện nắm giữ mức định giá khoảng 917,8 tỷ USD tại thời điểm viết bài, theo dữ liệu từ AssetDash.
Đọc thêm
Các bài viết phổ biến