DNS VNNIC

651 Lượt truy cập - thg 2 20, 2021, 10:40 SA - Ngọc Hân
DNS là một trong những khái niệm của kết nối Internet và viết tắt của Domain Name Servers có nhiệm vụ dịch một tên miền thành địa chỉ IP để các máy tính sử dụng nhận dạng trên hệ thống mạng mà khi bạn truy cập vào Chiasemeo.com thì địa chỉ URL này sẽ được biên dịch sang địa chỉ IP dạng số và truy cập tới trang web chiasemeo.com này.
Đọc thêm
Các bài viết phổ biến