ETH

158 Lượt truy cập - thg 3 23, 2021, 12:27 CH - Đặng Vũ
Trước đó vào ngày 7 tháng 3, công ty công nghệ Meitu của Trung Quốc đã trích 40 triệu USD để mua sắm Bitcoin & Ethereum, và trong báo cáo mới đây Meitu cho biết “công ty tiếp tục chi 50 triệu USD nữa để mua thêm Bitcoin & Ethereum”.
Đọc thêm
Các bài viết phổ biến