Forward

537 Lượt truy cập - thg 2 28, 2021, 3:22 CH - Nguyễn công tiến
Chuyển tiếp mail là việc chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ phải làm vài lần. Việc chuyển tiếp mail sẽ giúp bạn chuyển trực tiếp nội dung, thông tin mail từ người gửi tới một địa chỉ email khác mà không cần phải soạn lại thư. Vậy bạn bạn đã biết cách chuyển tiếp mail trên Gmail chưa? Nếu chưa hãy cùng tìm hiểu cách Forward mail, chuyển tiếp mail đã nhận sang tài khoản Gmail khác nhanh nhất nhé!
Đọc thêm
Các bài viết phổ biến