Google Drive

179 Lượt truy cập - thg 4 5, 2021, 10:01 SA - Sharon
Một trong những lỗi Lúc người sử dụng chuyển vận file trên Google Drive đây là file đã vượt quá giới hạn cho phép tải và người dùng buộc phải quay lại trong vòng 24 tiếng. Thông báo lỗi này xảy ra do rất nhiều đa số chúng ta tải file ưng chuẩn backlinks trên Google Drive cùng một lúc, dẫn đến tình hình giới hạn số người vận chuyển. Vậy làm sao để có thể vận tải file trên Google Drive trong trường hợp bị báo giới hạn lượt tải như vậy? Hãy theo dõi bài chỉ dẫn tiếp sau đây nhé
Đọc thêm
142 Lượt truy cập - thg 3 27, 2021, 1:03 CH - Thái Toàn
2 phần mềm này đều có giá hợp lý, cung cấp các tính năng tiện dung. Bài viết sau sẽ...
Đọc thêm