Kylin-GX668

865 Lượt truy cập - thg 3 12, 2021, 8:04 CH - Nguyễn Văn Bình
Những ngày qua, cái tên BAIC Beijing X7 đang trở thành điểm nóng buôn chuyện trong cộng đồng những người yêu thích và sử dụng xe Trung Quốc tại Nước Ta. Công ty Cổ phần thương mại Kylin-GX668 tại TP Hải Phòng chính là đơn vị chức năng đưa mẫu CUV này Việt Nam.
Đọc thêm
Các bài viết phổ biến