Làng Nghề

739 Lượt truy cập - thg 2 18, 2021, 1:22 CH - Opera Hub
Những năm gần đây, khi nguồn lâm sản nguyên liệu ở Đoan Hùng khá dồi dào, trong xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, một phận dân cư có gốc gác từ các tỉnh đồng bằng di cư lên, đã cử con cháu về cố hương học nghề, kết nối thị trường truyền thống ở quê cũ, để hình thành một làng nghề Phú Thọ đang khơi dậy tiềm năng phát triển trên quê mới.
Đọc thêm
Các bài viết phổ biến