Máy Chủ Ảo

621 Lượt truy cập - thg 3 31, 2021, 8:01 SA - Sharon
Trong những bài viết trước chúng ta đã biếtt Azure sản xuất phổ biến dịch vụ, trong đó mang dịch vụ hạ tầng (Infrastructure-As-A-Service) cho phép bạn tạo và quản lý những máy chủ ảo VPS trong hạ tầng Azure. Bài viết này sẽ sản xuất cho doanh nghiệp 3 bước cơ bản để bạn với thể tạo một máy ảo phục vụ mục đích test trên Azure
Đọc thêm
Các bài viết phổ biến