Máy Chủ

621 Lượt truy cập - thg 3 31, 2021, 8:01 SA - Sharon
Trong những bài viết trước chúng ta đã biếtt Azure sản xuất phổ biến dịch vụ, trong đó mang dịch vụ hạ tầng (Infrastructure-As-A-Service) cho phép bạn tạo và quản lý những máy chủ ảo VPS trong hạ tầng Azure. Bài viết này sẽ sản xuất cho doanh nghiệp 3 bước cơ bản để bạn với thể tạo một máy ảo phục vụ mục đích test trên Azure
Đọc thêm
631 Lượt truy cập - thg 2 24, 2021, 6:06 CH - Lưu Mạnh Dũng
Mặc định Nginx chỉ cho phép gọi iframe trên chính domain đó. Nếu bạn gọi từ 1 website khác một...
Đọc thêm
1.963 Lượt truy cập - thg 7 10, 2020, 10:37 SA - Lưu Mạnh Dũng
Đi vào thế giới công nghệ thông tin, có rất nhiều các khái niệm mà bạn cần phải nghiên cứu...
Đọc thêm
Các bài viết phổ biến