Messenger

720 Lượt truy cập - thg 3 29, 2021, 7:18 CH - Nguyễn công tiến
Việc ngăn tin nhắn Messenger ko như là chặn một con người làm sao đấy bên trên Facebook. Khi một con người nào đấy ngăn email của bạn, nhị người nhưng vẫn khi là đồng đội trên Facebook cũng như có thể liên quan cùng cùng với nhau bên trên chiếc thời gian. Hơn nữa, bọn họ cũng mang thể bỏ chặn nhà bạn bất cứ bao giờ.
Đọc thêm
765 Lượt truy cập - thg 8 25, 2020, 11:31 CH - Nguyễn Văn Bình
Khoa học công nghệ xuất hiện làm thay đổi cuộc sống của con người theo cả hai chiều hướng tích...
Đọc thêm
856 Lượt truy cập - thg 8 14, 2020, 12:43 SA - Ngọc Hân
Bạn đã biết đến tính năng “Phòng họp mặt” trên Facebook (Facebook Rooms)hay chưa? Trong hoàn cảnh dịch bệnh bùng...
Đọc thêm
Các bài viết phổ biến