VMWare

747 Lượt truy cập - thg 2 26, 2021, 10:10 SA - Akira Akira
đây là bản được chỉnh chút ít để chơi nhanh và tiện hơn là cứ chỉnh Navicat thì hơi nhọc. Nhưng cũng là gốc rồi. Đa số muốn chỉnh thêm vài phần trong Srv nhưng tools giới hạn nên chỉ được chút ít. Ai chơi sẽ biết thôi.
Đọc thêm
Các bài viết phổ biến