Windows 10 Debloater

630 Lượt truy cập - thg 2 22, 2021, 7:26 CH - alex hardy
Windows 10 đã trở nên quen thuộc với việc chúng ta gộp nhiều phần mềm vô dụng lại với nhau, ngay cả khi chúng ta cài đặt phiên bản MSDN sạch. Cài đặt một số ứng dụng vô dụng không còn chỉ là thói quen của các nhà sản xuất phần cứng mà nó còn là những gì Microsoft đang làm bây giờ. Trong khi nghiên cứu cách nhanh chóng loại bỏ APP của riêng Windows 10, chúng tôi đã tìm thấy một công cụ hữu ích có tên là Windows 10 Debloater. Nó là một tập lệnh PowerShell, nhưng nó cũng cung cấp một giao diện đồ họa dễ sử dụng cho người dùng công nghệ thấp. Đây là cách nhanh nhất để gỡ bỏ phần mềm cồng kềnh của Windows 10
Đọc thêm
Các bài viết phổ biến