Xcode

1.075 Lượt truy cập - thg 1 21, 2021, 2:31 CH - Opera Hub
Với Xcode 7, Apple đã cho phép sideload ứng dụng lên iPhone, iPad và Apple TV bằng cách sử dụng một tài khoản Apple ID miễn phí. Mặc dù các tài khoản developer có trả phí vẫn tiếp tục yêu cầu triển khai ứng dụng lên App Store, người dùng muốn sideload một ứng dụng mã nguồn mở lên thiết bị iOS cá nhân của mình có thể thực hiện một cách khá dễ dàng thông qua hướng dẫn dưới đây.
Đọc thêm
Các bài viết phổ biến